Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední věstník číslo 100

8. (20) května roku 1886

Sevastopol 6. května

Ke zprávě o návštěvě Jejich Veličenstev a Jejich Výsostí, která se uskutečnila v Bachčisaraji 4. května tohoto roku, doplňujeme tyto informace: Jejich Veličenstva přijela do Bachčisaraje vlakem kolem čtvrté hodiny odpoledne; na nádraží přivítaly Jejich Veličenstva deputace karaimské a bachčisarajské komunity.
Členy deputace karaimské komunity byli: chacham Pampulov, státní rada Kazas, dědiční čestní občané Kefeli a Tongur, bachčisarajský obchodník Prik a jaltský obchodník Jefet Majtop.

Členy deputace bachčisarajské komunity byli: (bachčisarajský) starosta Čubukči, zastupitelé: hadži Abla Osmanov, hadži Osman Ibrahimov, Chalíl efendi a Andrej Rjabov.
Bachčisarajská deputace pohostila Jejich Veličenstva chlebem a solí.

Po přijetí obou deputací se Jejich Imperátorská Veličenstva přesunula v kočárech do chánského paláce; z okrajů silnice je doprovázely ovace a jásot.

Poté co si Jejich Imperátorská Veličenstva a Jejich Imperátorské Výsosti prohlédli chánský palác, odjeli na koních do Čufut Kale, kde si prohlédli starobylou pevnost, ve které se nachází malé karaimské městečko.
V Čufut Kale je přivítali karaimové, kteří se sem v hojném počtu shromáždili z různých míst (Krymu).
Po prohlídce čufutkalských památek navštívili Jejich Veličenstva a Jejich Výsosti karaimskou synagogu; kde karaimský duchovní vykonal krátkou bohoslužbu za zdraví Jejich Veličenstev a celého carského domu.
Pak car a carevna s dvořany a jinými urozenými osobami navštívili karaimský komunitní dům, ve kterém měli karaimové čest nabídnou urozeným hostům občerstvení, skládající se z několika chodů, připravené karaimskými ženami.
Urození hosté přijali chléb se solí.
U stolu urozené hosty obsluhovali vážení karaimové.
Jejich Imperátorská Veličenstva poctili mnohé z přítomných karaimů laskavým rozhovorem.
Čufutkalské karaimské ženy darovaly carevně zlatem vyšívanou hedvábnou pokrývku.
Kolem deváté hodiny večer odjela Jejich Veličenstva z Čufut Kale.