Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předmluva

Důvodem sepsání této knihy byla skutečnost, že jsme se my karaimové rozptýlili po celé naší rozsáhlé vlasti; tím jsme zbavili naše děti možnosti získat tradiční karaimské náboženské vzdělání, a proto postupně ztrácíme povědomí o našem původu a velmi často nejsme schopni uspokojivě odpovědět na otázku kdo jsme a odkud pocházíme.

Tato má kniha, může i přes svou nedokonalost poskytnout čtenáři informace, které odpoví na výše položené otázky.

Mnou zdůrazněné čtyři osobnosti jsou neoddělitelně spojené s naší minulostí, proto jsem jejich monografie použil pro své vyprávění a popis vzniku a rozvoje naší víry.
Anan - reformátor, iniciátor karaimského učení; Sa'adja - anti-karaim, který zpomalil šíření karaismu; Salmon ben Jerucham - propagátor a popularizátor karaismu, misionář Ananova učení, jehož slova i činy byly agitací proti Sa'adjovi a nakonec i Mordechaj Kumatjano (Comtino) - lidský a tolerantní talmudista, který se snažil usmířit po staletí trvající nepřátelství mezi karaimy a talmudisty.