Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abú Júsuf Jakúb al Kirkisání

יעקב בן יצחק אלקרקסאני

Abú Júsuf Jakúb ibn Samawajh al Kirkisání známý také jako Jákov ben Jicchak al Kirkisání pocházel ze starobylého města Kerkesím (ܩܪܩܣܝܢ, Circesium, Κιρκήσιον) na soutoku řek Chábúr a Eufrat; později žil v Egyptě, kde získal věhlas jako autor vynikající liturgické poezie.

Abú Júsuf Jakúb al Kirkisání byl stejná asketa jako Solomon ben Jerúcham, v náboženském fanatizmu ho dokonce předčil.
Díky Abú Júsufovi al Kirkisání se učení
מרכבים stabilizovalo, upevnilo svou pozici a nakonec i hluboce zakořenilo.
Ve své knize
ספר בראשית známé také pod arabským názvem 'usúl al-dín أصول الدين obhajoval znovuzavedení pravidel biblické doby a obnovení trestu smrti za Tórou definovaná nedodržení přikázání a porušení zákazů.

Abú Júsuf Jakúb al Kirkisání je autorem výroku, který se stal axiomem: pokud je zakázán nějaký postup přípravy a zpracování potravin, je zakázán i pokrm připravený z těchto zakázaným způsobem zpracovaných ingrediencí
Na základě tohoto pravidla nekonzumujeme maso samice a mláděte dobytka, poraženého v ten samý den 1, samozřejmě pokud je nám známo, že se jedná o matku a mládě.

1 Viz 3M 22:28 - Kus skotu nebo bravu neporazíte v týž den s jeho mládětem.

 

ak_001.jpg

ak_002.jpg