Jdi na obsah Jdi na menu
 


Saíd ibn al-Tarás Kastilský

סעיד אבן אלטאראס

Saíd ibn al-Tarás Kastilský přivezl ze Svaté země do Kastilie kopii rozsáhlého výkladu Pěti knih Mojžíšových sepsanou jeho jeruzalémských učitelem; tu pak využíval jako velmi účinný nástroj šíření karaimského náboženského učení.

O úspěšném šíření Ananova učení v komunitách kastilských talmudistů a o významném podílu manželky Saída ibn al-Tarás Kastilského na úspěchu této misie jsme se již zmínili. 
Karaimské učení se ale bohužel na Iberském poloostrově udrželo pouhá dvě století, neboť karaimové byli z Kastilie vyhnáni za vlády krále Alfonsa VII. Kastilského (1105 – 1157), syna krále Raimunda Kastilského.
O vyhnání karaimů z Kastilie se zasadil králův oblíbenec - talmudista Josef Ferrizuel.

Druhým žákem Jehošuy ben Jehudah byl Tovja ben Moše ha-oved.