Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baruch Gannaj

ברוך גנאי

 

Jeho hlavní zásluha spočívá v tom, že systematizoval čtení Pěti knih Mojžíšových během Bohoslužby.

 

Jehuda Hadassi ve své knize אשכול spojuje Barucha Gannaj se školou Ezry Kohena (Písaře), obdobný názor zastávají i další autoři; Baruch Gannaj byl dokonce některými autory považován za předsedu Ezrova soudního dvora.

Protože je to ale nemožné (Baruch Gannaj žil ve zcela jiné době než Ezra Písař), považují někteří učenci Barucha Gannaj za pouhou legendu.
Já jsem však přesvědčen, že se tito učenci mýlí.

To, že Baruch Gannaj skutečně žil, psal a přímo spolupracoval s Ananem ben David ha-nasi potvrzuje ve svých komentářích velké množství našich autorů.
Pokud Jehuda Hadassi a další autoři Barucha Gannaj spojují se školou Ezry Písaře, znamená to (jak správně poznamenává Pinsker), že přirovnávají jeho význam pro karaimy s významem Ezry Písaře pro Lid Izraele.

Dalším důkazem jeho existence je chvalozpěv, který se dochoval do dnešních dní, jeho autorem je Baruch Gannaj; verše chvalozpěvu jsou řazeny abecedně a je z nich patrné jméno autora.

 

eskol.jpg

Ukázka z knihy אשכול

baruch.jpg

זכרו מרחוק את ה' וירושלם: כמשכילים אלה ענן נשיא ראש הגולה נשיא ישראל וריעיו נ"ע תלמידי גנאי ברוך תלמידו של עזרא כהן ה' ותאנים הטובות יושבי ירושלם: זכרו זאת והתאוששו והשיבו פושעים עדת עמך: