Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tovja ben Moše ha-oved

טוביה בן משה העובד

Tovja ben Moše ha-oved, tedy služebník Boží, se narodil a vyrostl v Jeruzalémě; v dospělosti se s požehnáním svého velikého učitele vydal na misijní cestu do Konstantinopole.
V Konstantinopoli šířil mezi talmudisty kopie děl svého učitele a také svá díla poukazující na chybná a nepravdivá tvrzení Talmudu.
Jeho nejvýznamnějším dílem je kniha
יהי מאורות, vysvětlující vybraná místa Tóry; toto dílo je, podobně jako dílo עשר, kompilací textů mnoha karaimských a talmudistických autorů.
Kniha
יהי מאורות se z velké části věnuje z pohledu judaizmu zásadnímu ale zároveň spornému tématu stanovování nového měsíce.
Pokud jde o stanovování nového měsíce, již víme, že se Sa’adja al Fajjúmí dopustil mnoha neodpustitelných chyb, a tyto chyby nemohly uniknout pozornosti Tovji ben Moše ha-oved.
Tovja ben Moše ha-oved podrobně analyzuje jeho texty a dokazuje, že tvrzení Sa’adji al Fajjúmí nejsou jen v přímém rozporu s Tórou a učením karaimů, ale i v rozporu jeho milovaným Talmudem a Mišnou.
Kromě výše zmíněného díla sepsal Tovja ben Moše ha-oved dodatek ke knize Josefa ben Avraham ha-Kohen ha-roe
מחכימת פתי.
Jeho třetím významným dílem byl kompletní komentář k Pěti knihám Mojžíšovým
זאת התורה.

Třetím žákem Jehošuy ben Jehudah byl Jákov ben Šemuel.