Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abú al-Surrí ben Zuta

בן זוטא

Abú al-Surrí ben Zuta byl jedním z mnoha našich učenců, kteří se střetávali v bitvách myšlenek se (Sa’adjou) al  Fajjúmím a jeho následovníky.
Ben Zuta si vybral například (Sa’adjou) al Fajjúmím nelogicky vyložený Mojžíšův zákon: oko za oko, zub za zub.
Talmud tvrdí, že tento zákon je nutné chápat jako odškodnění, tedy tak, že ten, kdo připravil někoho o tělesný orgán vyjmenovaný v zákoně, je povinen odškodnit poškozeného částkou odpovídající tělesnému orgánu o který byl připraven.
Není pochyb o tom, že podobný výklad je sice humánní, zato ale značně vzdálený pravému smyslu daného zákona.
(Sa’adja) al Fajjúmí se snažil ve svém díle potvrdit pravdivost Talmudu tvrzením, že tento zákon nebyl po celou dobu existence samostatného Izraele nikdy aplikován jinak, než jak je vyložen v Talmudu.
Jako důkaz mu ale sloužil opět pouze Talmud, který se snažil hájit.

Ben Zuta trval na doslovném výkladu textu zákona, s al Fajjúmím nesouhlasil a ve svém díle předložil argumenty, které výklad al Fajjúmího a Talmudu vyvrací.