Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moše ben Amran ha-Parsí

משה בן עמרן הפארסי

Podle mnohých karaimských a arabských autorů se Moše ben Amran ha-Parsí (v některých zdrojích označovaný jako Muška - pozn. překladatele) narodil v Isfahánu,* odkud se přestěhoval do města Tiflis (dnešní Tbilisi - pozn. překladatele), a tam hlásal místním Izraelitům své heretické učení.

* Viz Pinsker str. 26

Učitelem a vůdcem Mošeho ben Amran ha-Parsí byl již zmíněný Jehuda ha-Parsí; mezi oběma byl ale zásadní rozdíl ve způsobu šíření svých myšlenek.
Zatímco Jehuda ha-Parsí šířil své myšlenky poklidným způsobem, Moše ben Amran ha-Parsí šířil své učení se zbraní v ruce.
Jednoho dne se spolu se svým doprovodem čítajícím 19 mužů utkal s vojskem, které ho pronásledovalo; k bitvě ve které byl Moše ben Amran ha-Parsí zabit došlo u města Kuma asi 4 míle od Hamadánu (jižním směrem od Teheránu).

Jeho stoupenci, kteří sami sebe označovali podle jména svého učitele (Muška) jako al-Muškanija, uznávali Mohameda jako pravého proroka; tvrdili ale, že (Mohamed) byl Bohem vyslán pouze k pohanům, aby jim umožnil poznat Pravého Boha.

Tvrdili také, že komunikaci mezi Bohem a proroky vždy zprostředkovával jeden z andělů; a jak přikázání, tak i veškerá zjevení byla předána právě přes tohoto anděla.
Al-Muškanija věřili ve vzkříšení mrtvých a věřili, že Bůh v budoucnu zničí veškerá náboženská učení.

Al-Muškanija se lišili od ananitů i talmudistů metodou stanovování nového měsíce; nestanovovali totiž nový měsíc na základě novoluní (kdy je Měsíc poprvé viditelný na horizontu), ale na základě astronomického novu (kdy Měsíc přestane být na horizontu viditelný), tedy den či dva před novoluním.
Proto slavili svátky v jiné dny než ostatní Izraelité.

Učení Mošeho ha-Parsí ještě nějakou dobu (po jeho smrti) přežívalo, ale protože nemělo oporu v Zákoně, zaniklo časem samo od sebe.

Stoupenci Mošeho ha-Parsí byli známí i jako tiflisští sektáři.