Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí (al-Baṣrí)

יפת בן עלי הלוי אלבצרי

Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí (Basrí) byl v arabsko-jazyčném světě znám jako al mu‘allim المعلم abú Alí al Hasan ibn Alí al Lawí al Hasan ben Ali al Baṣrí.

Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí byl náš významný učitel a vykladač Zákona, kterého jako učence uznávali jak muslimové, tak i rabanité.
Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí představil mnoho nových myšlenek důležitých pro správné porozumění Písmu Svatému a moudře vysvětlil některá jeho ne zcela jasná místa.
Jeho díla věnovaná výkladu Písma Svatého jsou natolik precizní, že z nich vychází při určování kořenů slov a při výkladu smyslu slov i učenci naší doby.

Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí byl dalším z hlasitých kritiků Sa’adji al Fajjúmí.1

1 Ještě za života Sa’adji al Fajjúmí sepsal Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí knihu ספר התשובה, vyvracející Sa’adjova tvrzení. Pod stejným názvem sepsal i druhou knihu, které vyvracela tvrzení Sa’adjova žáka Jákova ben Šemuel. Jeho dalším dílem je שפה ברורה.

Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí ovládal plynně jak hebrejštinu, tak i arabštinu; to mu umožnilo se důkladně seznámit s hebrejskou i arabskou literaturou a přeložit Písmo Svaté do arabského jazyka.

Kromě arabštiny se Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí jinými jazyky nezabýval, stejně tak se nezabýval ani nenáboženskými vědními obory; nicméně proti těm, kdo nenáboženské obory studovali, nevystupoval; podobně jako Solomon ben Jerúcham věnoval své úsilí zejména boji s anti-karaimskými skupinami.
Jeho veršované listy adresované Jákovovi ben Šemuel, jednomu z představitelů anti-karaimského proudu uvnitř talmudismu byly publikovány v knize
לקוטי קדמוניות.
Jeho ladný styl psaní připomíná styl psaní Sahla ben Macliach ha-Kohen abu al Sarí.
Náš učitel Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí si zaslouží úctu pro svou dlouholetou práci ve prospěch našeho lidu, za šíření pravdy i pro svůj zbožný způsob život.
Za to vše ho Věčný odměnil dlouhověkostí (narodil se v roce 915 a zemřel v roce 1010) a dvěma skvělými syny.
Starším z nich byl Saíd známý též jako Sa’adja ha-Levi nebo také jako Ali Saíd ha-Levi.
Mladší Jefetův syn se jmenoval Levi ha-Levi ha-melamed známý též jako Levi abu Saíd al mualim.