Jdi na obsah Jdi na menu
 


David ben Chasin

דוד בן חסין

David ben Chasin byl současníkem Jefeta ben Ali ha-Levi ha-Bacrí; David ben Chasin ale musel zemřít před narozením jeho syna Leviho ha-Levi ha-melammed nebo v době jeho dětství, neboť Jefet ben Ali ha-Levi ha-Bacrí o Davidovi ben Chasin píše jako o současníkovi, zatímco Levi ha-Levi ha-melammed o něm již píše v minulém čase.

David ben Chasin by měl být považován za jednoho z našich nejvýznamnějších autorů, neboť do jeho doby se naše Bohoslužba sestávala pouze z žalmů, prorockých textů a liturgických zpěvů; neobsahovala ale modlitby.
Nebyly ani jasně stanoveny časy začátků jednotlivých Bohoslužeb ani jejich počet.
Tyto nejasnosti často působily zmatek, neboť jak jsem se již zmínil, někteří karaimové byli přesvědčení, že je nutné se modlit sedmkrát denně, jiní dokonce vyžadovali modlení desetkrát denně.

David ben Chasin stanovil jasná a jednoznačná pravidla Bohoslužby a na základě těchto pravidel sepsal liturgickou knihu s názvem סידור תפילות.
David ben Chasin stanovil tato pravidla tak jasně a jednoznačně, že byla všeobecně přijata a zůstala s malými úpravami závazná do dnešní doby.

Modlitební knihy, které David ben Chasin zkompiloval, měly jednu slabou stránku; obsahovaly velké množství ponaučení a vysvětlivek.
Následující autoři své modlitební knihy sestavili stejným způsobem, pouze vynechali ponaučení a vysvětlivky.

David ben Chasin ustanovil konat Bohoslužbu dvakrát denně; ráno při východu slunce a večer při západu slunce.

Ve čtyřicátých letech desátého století se na scéně objevuje osobnost, které sehrála v prostředí judaizmu významnou roli; památka této osobnosti přetrvala do dnešních dní.
Jméno této osobnosti bylo Menachem ben Jákov ben Saruk.