Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chivi ha-Balchi

חיוי הבלכי

Sotva kdy vzešel z Lidu Izraele větší volnomyšlenkář, než jakým byl Chivi ha-Balchi (al-Balchi).
Chivi ha-Balchi byl volnomyšlenkář a filozofií ovlivněný agitátor popírající vše co je Izraeli svaté.

Chivi ha-Balchi byl velmi vzdělaný a díky svému poutavému způsobu psaní a svým skvělým přesvědčovacím schopnostem silně zapůsobil na mnoho svých čtenářů i posluchačů; svým zhoubným učením ale svedl na scestí velké množství lidí.

Jeho zhoubné učení proniklo do studoven Lidu Izraele; tato infekce způsobila, že se představitelé talmudistů a karaimů museli oprostit od vzájemné nenávisti, museli zapomenout na vzájemnou rivalitu a spojit své síly v boji s učením Chivi ha-Balchiho.

Ostře ho odsoudil Sa’adja al Fajjúmí a ostře ho odsoudil i Solomon ben Jerucham; a bylo proč ho odsoudit, neboť Chivimu ha-Balchimu nebylo nic svaté.

Prohlašoval například:

Proč Bůh přikázal přinášet oběti, když je (k ničemu) nevyužije?
Proč se do Stanu setkávání a do Chrámu přinášel každodenně chléb, když Bůh nepotřebuje jíst?
Komu v Chrámu svítilo sedm světel svícnu?

Chivi ha-Balchi předložil teologům k posouzení celkem dvě stě podobných otázek, které podle něj dokazují, že si Bible protiřečí; tímto způsobem se snažil popřít Božský původ Bible.
Odmítal proroctví a zjevení, nevěřil v zázraky a vysvětloval je pomocí přírodních věd a zákonů.
Tvrdil například, že Mojžíš využil přílivu a odlivu, tj. že převedl Izraelity přes Rákosové moře v době odlivu.
Také seslání nebeské many nepovažoval za nadpřirozený jev.

Díla tohoto epikurejce se rychle šířila a platilo se za ně zlatem.

Velmi zarmoucený Solomon ben Jerucham na toto téma píše:

Věčný Bože! Potrestej je! Popírají Tebe, Tvůj Zákon i Tvé proroky.
Potrestej je přísně i za to, že svádějí vdovy, sirotky a nebohaté, a prodávají jim své odporné knihy a nebojí se Tvého hněvu, ó Nejmilosrdnější!
Vysmívají se těm, kdo jim jejich činy vyčítají a označují je za idioty.
Pokud s nimi někdo začne diskutovat, neváhají otevřeně popírat Božský Zákon i Samotného Zákonodárce.
Bůh je potrestá, budou zahanbeni a neublíží Jeho lidu! 1

1 Viz. Pinsker str. 27 a 28 a Grätz - Dějiny židů, svazek 11, str. 304

Tuto zhoubnou nákazu se podařilo vymítit pouze díky rozhodným a rázným lidem, jakými byli Solomon a Sa’adja.