Jdi na obsah Jdi na menu
 


Salmon ben Jerúcham

סלמון בן ירוחם

Protože jsem se Solomonovi ben Jerúcham podrobně věnoval v předchozí části knihy, v této části pouze doplním pouze pár slov, abych Solomona ben Jerúcham lépe dokreslil.

Jak jsem se již zmínil, Solomon ben Jerúcham začal psát ve svých 13 letech.
A právě v tomto věku se objevil v Egyptě, kde se záhy proslavil svým sobotním kázáním na téma Desatero a jeho aplikace v životě člověka shromážděným věřícím.

A zde je ukázka toho, co řekl o cizoložství:
Náš učenec Mevorach ben Nátan ben Nisan ha-Levi ve své liturgické zpovědi říká: Vesmír se otřásl, když zaznělo: Necizolož! Nebudeš hřešit s ženou svého bližního…. To ukazuje, že se tento člověk učil u rabanitů, a že se nechal unést jejich knihami.
Před ním však Roš Galut Saul ben Anan ha-nasi jasně vysvětlil, proč se tento zákaz vztahuje na veškeré smilstvo.
I moudrý stařec Jošua ibn Sa’adel ibn Dávúd al Hítí (podle iráckého města هيت Hít - poznámka překladatele), nechť mu dá Bůh zdraví a ochraňuje ho, učitel komunity (iráckého) města عانة‎‎ Anah 1, který většinou s interpretacemi Saula souhlasil, prohlásil, že se toto přikázání vztahuje na veškeré smilstvo, a že tento zákaz nelze žádným způsobem obejít. Vyvoleným Nejvyššího je pohlavní styk povolen pouze s rituálně čistou ženou, s níž byl svazek posvěcen za přítomnosti svědků, a to pouze za účelem zplození potomků a zachování rodu, či v případě, že je to nezbytné pro nastolení duševní rovnováhy, v žádném případě však nesmí jít o pouhé ukojení chtíče.
Nebudeme následovat  rabanity, kteří říkají, že ten kdo pociťuje nárůst vášně, nechť si oblékne černé šaty. 2

1 Město Anah ležící na břehu řeky Eufrat, vzdálené asi čtyři dni chůze od vesnice Hít.
2 Viz. Pinsker poznámky na straně 62

Jedná se snad o alegorické obraty Talmudu?!
Salmonovy alegorické obraty jsou občas vysvětlovány existencí jakési odlišné verze Písma Svatého.
Smysl tohoto alegorického obratu ale snadno pochopíme po přečtení verše 9:8 knihy Kazatel:Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej.
Čistota (bělost) oděvu symbolizuje čistotu duše, nevinnost, dobrotivost a cudnost.
Bílý oděv je potřeba chápat jako protiklad černého oděvu; nemusíme si tedy dlouho lámat hlavu, abychom pochopili alegorii třináctiletého Solomona.

 

sbj_001.jpg

Solomon ben Jerúcham פרוש כתובים לסלמון בן ירוחם